Projecte Artífex

Acompanyament a persones en situació de malestar o desorientació a través de coaching sistèmic.

A través del projecte Artífex, oferim processos individuals de coaching adreçats a persones que viuen una situació de desorientació o insatisfacció que les produeix malestar, que tenen voluntat de millorar la seva situació però no compten amb recursos per fer-hi front.

Realitzem amb elles un procés a través de sessions de coaching que les porta a descobrir els seus recursos personals, definir les seves prioritats vitals, dissoldre patrons no útils i reconnectar amb elles mateixes. Aquesta nova mirada de la realitat permet formar un nou camí per teixir la seva vida.

Artífex compte amb un equip de treball de coaches professionals que han estudiat el Màster de Coaching Sistèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Accions

Coaching sistèmic

Lloc: Barcelona
Col·lectiu: persones en situació de desorientació o insatisfacció.
Intervenció: Sessions de coaching

Acompanyament a persones que se senten desorientades o insatisfetes i tenen voluntat de millorar la seva situació.

Acompanyament emocional

Lloc: Barcelona
Col·lectiu: persones en situació de malestar emocional
Intervenció: Sessions de coaching.

Acompanyament a persones que es troben en circumstàncies que les generen malestar, amb la finalitat de proporcionar-les eines per gestionar i fer front a aquestes circumstàcies.

Inserció sociolaboral

Lloc: Barcelona
Col·lectiu: Persones aturades o en procés de canvi a nivell laboral
Intervenció: Sessions de coaching

Acompanyament a persones que desitgen millorar la seva pràctica professional i potenciar els seus recursos personals per obtenir els seus objectius a nivell laboral.

Com accedir al programa

 1. Trucada telefònica per part de la persona interessada o el/la professional que la deriva. Ens facilita les seves dades personals i disponibilitat.
 1. Se li assigna un/una coach, qui trucarà a la persona interessada per concertar la sessió.
 1. Sessions setmanals o quinzenals en la seu de l’entitat. Continua el procés amb les sessions que siguin necessàries.
 1. L’acompanyament finalitza quan la persona usuària i/o el professional considerin oportú.

*La persona usuària pot tornar a accedir posteriorment al projecte amb una nova demanda.

* Els processos són gratuïts per persones sense recursos econòmics. En canvi, per aquelles que poden col·laborar amb el projecte el cost de cada sessió és de 20€.

  Vull fer-me soci

  Vull fer-me soci


   Vull fer un donatiu

   Vull fer un donatiu

   Realitzar pagament mitjançant:

   Per completar la donació, primer has de prémer Fer donatiu, i després has de realitzar una transferència bancària al número de compte de LaCaixa: ES74 2100 0632 91 0200216000.


   Projectes locals