Escola Kalasans

Escolarització de nens i nenes excloses del sistema educatiu públic

Sam Sam és un barri de la perifèria de Dakar, fruit de la migració camp-ciutat, comunitat la qual es troba en situació de pobresa.

Com a conseqüència de la manca d’infraestructures escolars (en els centres públics existents hi ha una sobreocupació de les aules) i de medis econòmics per accedir-hi, la meitat de la població en edat escolar no està escolaritzada.

En aquest context es troba l’Escola Kalasans, considerada una escola alternativa, ja que promou l’accés de nens i nenes que han sigut exclosos del sistema educatiu públic. L’escola considera l’educació un dret bàsic, i una via per afavorir en un futur la inserció laboral dels nens i enes de la comunitat.

A més de l’aprenentatge teòric, la formació inclou activitats tècniques (costura, horticultura) i deportives. Al primer any, les classes s’impartien en wolof, els cursos posteriors s’introdueix progressivament el francès.
Des de Babel PDE cobrim part de les despeses d’escolarització de l’alumnat de l’escola Kalasans, tal com material escolar, personal docent o manteniment de les instal·lacions.
L’escola Kalasans organitza anualment colònies d’estiu obertes a tots els nens i nenes del barri de Sam Sam, on participen en activitats lúdiques, culturals i esportives. Les colònies permeten un primer contacte amb les famílies de la comunitat que no han escolaritzat als seus fills i filles, oferint el seu interès perquè s’incorporin a l’escola.

Accions

Escolarització de nens i nenes

Lloc: Sam Sam, Dakar (Senegal)
Col·lectiu: nens i nenes en risc d'exclusió social
Intervenció: Escolarització

Escolarització de nenes i nenes excloses del sistema educatiu públic, a través del finançament de les despeses de l'escola alternativa Kalasans.

Colònies d'estiu

Lloc: Sam Sam, Dakar (Senegal)
Col·lectiu: nens i nenes en risc d'exclusió social
Intervenció: Educació i lleure

Participació en les colònies d'estiu on es duen a terme activitats lúdiques, culturals i deportives, i els nens i nenes tenen un primer contacte amb l'escola.

  Vull fer-me soci

  Vull fer-me soci


   Vull fer un donatiu

   Vull fer un donatiu

   Realitzar pagament mitjançant:

   Per completar la donació, primer has de prémer Fer donatiu, i després has de realitzar una transferència bancària al número de compte de LaCaixa: ES74 2100 0632 91 0200216000.