Sensibilitzem a la població, contribuint a construir una consciència crítica